< Terug

Bereken de waarde van een aandeel en denk vooruit

Wat is een bedrijf waard?

Andere bronnen omschrijven de waarde gewoonlijk als een aantal keer de winst. Dat is de K/W-verhouding. Dat is een zeer eenvoudige manier van waarderen.

Excelco houdt niet met één, maar met vier factoren rekening. Excelco berekent de waarde aan de hand van de omzet, de winst, de boekwaarde en de cashflow per aandeel.

Apple waarde berekening

De waarde kan u dan omschrijven als het gemiddelde van een aantal keren de winst, een aantal keren de omzet, enz. Dat “aantal keer” noemen we de multiplicator.
Er zijn dus vier multiplicatoren voor resp. winst, omzet, boekwaarde en cashflow.

Apple koersinformatie

Excelco berekent de multiplicatoren op basis van de verhoudingen koers/winst, koers/omzet, koers/boekwaarde en koers/cashflow van de laatste zeven jaar en neemt een gemiddelde.
U kan de waarde van de multiplicatoren ook zelf instellen. Als de multiplicator voor de nettowinst bijv. 8 is en u vindt dat 8 keer de winst te weinig is, kan u dat cijfer aanpassen.

De waarde wordt berekend uitgaande van de winst, omzet, boekwaarde en cashflow per aandeel van het laatste boekjaar. Voor groeibedrijven wordt daar soms een groeipercentage bijgeteld. In dat geval ziet u dat percentage ingevuld staan.
Ook hier kunt u zelf een groeipercentage invullen en zo een raming maken van de toekomstige waarde voor bedrijven waarvan de waardebepalende factoren groeien.
Voor snel groeiende bedrijven is dat de beste manier om te vermijden dat de berekende waarde permanent te laag is.

Waarde per aandeel Apple

Denk twee jaar vooruit

De waardeberekening van Excelco is volledig transparant en voor iedereen begrijpbaar!
Met Excelco kan u ook een “simulatie” maken, wat inhoudt dat u de waarde voor de volgende twee jaar berekent, rekening houdend met de gemiddelde groei.
Bedrijven die gemiddeld met 10% groeien, zien hun waarde elk jaar fors toenemen.

Waarde simulatie Apple

Waarde en koers

De oranje lijn geeft de evolutie van de gemiddelde beurskoers per jaar en de groene lijn geeft de evolutie van de waarde. Uit de grafiek blijkt dat de waarde en de koers elkaar goed volgen. Er zijn periodes van overwaardering en periodes van onderwaardering (koopopportuniteiten).

Koers en waarde Apple