Disclaimer

Deze website is eigendom van Excelco bv

Contactgegevens:
Genkersteenweg 388
3500 Hasselt
Tel +32 (0)11 23 25 13
info@excelco.be

BTW: BE0478.626.605

Maatschappelijke zetel:
Genkersteenweg 388
3500 Hasselt
 1. Excelco bv draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is Excelco bv niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud. Excelco baseert zich op de jaarrekeningen en de nieuwspublicaties van de opgenomen bedrijven. De gebruiker kan deze informatie ook rechtstreeks raadplegen en controleren. De gebruiker neemt dan ook de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik dat hij maakt van de informatie verstrekt op deze site.
  Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u ons contacteren via info@excelco.be.
 2. Excelco berekent aan de hand van de data een waarde voor elk bedrijf. Deze waarde is enkel een indicatie en kan niet als vaststaand en zeker beschouwd worden. De waardering is afhankelijk van parameters die de inschatting van de beleggers in het verleden weerspiegelen, maar die kunnen veranderen als gevolg van de inschatting van de markt.
 3. De gebruiker blijft zelf volledig aansprakelijk voor het resultaat van zijn portefeuille. Excelco bv kan hiervoor nooit aansprakelijk gehouden worden.
 4. Excelco bv is niet aansprakelijkheid voor schade:
  • Toegebracht door de website
  • Voortvloeiend uit het gebruik van de website
  • In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
  • Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen.
 5. Excelco bv behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;
 6. Deze site en haar inhoud worden beschermd door het recht op de intellectuele eigendom. Het is niet toegestaan om elementen (teksten, beelden, lay out, logo’s, software,...) van deze site of haar inhoud gedeeltelijk of in hun geheel te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen of mee te delen aan het publiek;